Gizlilik İlkeleri
Gizlilik İlkeleri

Gizliliğiniz, Elite Diving Centre ("Elite Diving Centre") için çok önemlidir. Gizliliğinizin sizin için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Elite Diving Centre Gizlilik Politikası bu nedenle size ait verilerin Elite Diving Centre tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. İnternet sayfamız, veya diğer elektronik iletişim ve satış kanallarımız aracılığı ile Elite Diving Centre'a kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır.

İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde her kullanışınızda Gizlilik Politikamızı görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitemizi kullanmakla Gizlilik Politikamızın değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Elite Diving Centre tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

Elite Diving Centre Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde Fethiye  mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

Kişisel veriler:

Elite Diving Centre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Elite Diving Centre tarafından veya veri sorumlusu olarak Elite Diving Centre adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir. 

Elite Diving Centre, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 •                         Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 •                         Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 •                         Biletleme ve aktivite rezervasyon detaylarınızı,
 •                         Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 •                         Ürün sipariş bilgilerinizi,
 •                         Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 •                         Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 •                         İnternet sitemiz, ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 •                         Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

 

Elite Diving Centre, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 •                         Rezervasyon ve bilet alımlarınızı gerçekleştirmek ve aktivite hesabınızı yönetmek,
 •                         Aktivite gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak,
 •                         Size özel aktivite teklifleri ve hizmetleri sunmak,
 •                         Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 •                         İnternet sitemizi, ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 •                         Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 •                         Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 •                         Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel aktivite teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,
 •                         Aktivite emniyeti ve uçuş güvenliğinin sağlanması, Elite Diving Centre, Elite Diving Centre çalışanları, Elite Diving Centre'a hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya Elite Diving Centre’ın           misafirlerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

 

Elite Diving Centre, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 •                         İş ortaklarıyla,
 •                         Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, aktivite işbirlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer Dalış şirketleriyle,
 •                         TSSF kuralları gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve  kuruluşlarla,
 •                         Kamu ve dalış güvenliğinin sağlanması ve aynı aktivitelerin gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

 

Elite Diving Centre, kişisel verilerinizi Elite Diving Centre internet sitesi, çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, check-in kabul kontrol noktaları, Elite Diving Centre ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili seyahat acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

Her zaman Şirketimize başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi yazılı olarak Meliss Teknesi, Uğur Mumcu Parkı Meydan Restaurant Önü 48300 Fethiye, Türkiye’deki İletişim adresimize veya Sayfamızdaki İletişim bölümünden iletebilirsiniz.

Elite Diving Centre internet sitesini ve diğer iletişim kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Elite Diving Centre tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Elite Diving Centre'a izin vermiş oluyorsunuz..

Ticari Elektronik İletiler

Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında, Elite Diving Centre üye kaydı sırasında ve diğer her türlü Elite Diving Centre mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Elite Diving Centre ve Elite Diving Centre iş ortakları (.) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel aktivite teklifleri, Dalış aktiviteniz ile ilgili veya Elite Diving Centre tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Elite Diving Centre tarafından sağlanır.

Düzeltmeler

Elite Diving Centre'un hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. Elite Diving Centre, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.

Elite Diving Centre Misafiri olarak Elite Diving Centre'ta bulunan verilerinize erişmek veya onları değiştirmek istemeniz halinde, bunu internet sitemizin İletişim sayfası üzerinden talep edebilirsiniz.

Güvenlik

Elite Diving Centre, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Elite Diving Centre'a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.

Benzer şekilde farklı iletişim ve satış kanalları üzerinden yaptırmış olduğunuz rezervasyonlar ile ilgili olarak size özel olarak düzenlenen rezervasyon (PNR) kodunun gizli tutulması ilgili misafirimizin veya misafirimiz adına işlem yapan kişinin de sorumluluğundadır. Bu bilginin gizliliğinin sağlanmaması hâlinde üçüncü kişiler rezervasyon bilgilerinize ulaşabilir.

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

Bağlantılar

Elite Diving Centre internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Elite Diving Centre'ın hiç bir kontrolü bulunmadığından Elite Diving Centre sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.

Elite Diving Centre internet sitesi üzerinden iş ortaklarımız Booking PayTR Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan internet siteleri ve içeriğine erişim sağlanmaktadır..

Çerezler (Cookies) Politikası

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Elite Diving Centre kendi internet sitesinde oturum çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının Elite Diving Centre internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çerez (Cookies) Türleri ve Özellikleri

Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Elite Diving Centre internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örn. seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Elite Diving Centre internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örn. uçuş noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Çerezleri Etkinleştirmek ve Devre Dışı Bırakmak

İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını dikkate alın. Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet sitelerinden öğrenebilirsiniz: